Boys Varsity Basketball, Girls Varsity Basketball · BB V Sr Night